Mad og kulturhus

Om Halkær Kro

Halkær Kro, Mad- & Kulturhus udvikler og præsenterer økologiske, bæredygtige og ansvarlige løsninger i bred forstand; Socialt, som lokalt forsamlingshus og aktivitetsrum, miljø- og klimamæssigt via økologiske og økologiske råvarevalg og tilbud on naturoplevelser, kulturelt ved at skabe og præsentere mad, musik og kultur af høj kvalitet og lokalt som samlingspunkt, hvor man kan mødes og udvikle på tværs.

Historien

Halkær Kro, som vi kender den i dag, blev etableret i 1992 af lokale økologiske landmænd, spillemænd og andre ildsjæle i den tidligere Halkær Brugsforening. Kroen er gennem alle årene blevet drevet af frivillige kræfter, som har formået at etablere og drive et internationalt anerkendt spillested som et økologisk spisehus og lokalt samlingssted. Halkær er en ung landsby, der opstod, da der omkring år 1900 fra blev anlagt en privat jernbane mellem Aalborg og Hvalpsund. Halkær blev en stationsby, og i den forbindelse blev landsbyen til, og Halkær Brugsforening og tilhørende foderstof blev etableret. I 1969 lukkede privatbanen, og Brugsen blev til en landevejskro. De otte familier købte kroen i 1992 efter, at den havde stået til salg et par år, og startede som et økologisk spisehus, spillested og lokalt forsamlingshus.

Fremtiden

Halkær Kro står overfor en omfattende udbygning. Planen er at få bedre rammer til at blive et Mad- & Kulturhus, der er et regionalt forankret fyrtårn for udvikling af økologisk madkultur, stærke sociale og faglige netværk og lokale fællesskaber. Det bygger på Halkær Kros 30-årige succes med at skabe nye tiltag, løfte lokalområdet og knytte tætte bånd. Halkær Kro, Mad- & Kulturhus skal give lokalområdets mad- og naturpotentiale et nyt og potent afsæt, skabe grobund for nye fællesskaber og blive det naturlige lokale mødested. Dagplejerne vil have et naturligt udgangspunkt for naturnære oplevelser, de cyklende får et indholdsrigt pitstop og de unge får nye muligheder for at dyrke mad, musik og fællesskab. Køkkenfaciliteterne giver sammen med landsbyfælleden i Halkær helt nye muligheder for at gøre ‘fra jord til bord’ til virkelighed. Og sammen med det vil det skubbe til og pirre lokalområdets potentiale og inspirere og tiltrække nye iværksættere indenfor kultur og madhåndværk.

Visionen for Halkær Madkulturhus:
Et godt sted at mødes

Halkær Kro – Mad- og Kulturhus skal være et levende lokalt mødested for alle generationer, et regionalt fyrtårn for udvikling af madkultur og stærke fællesskaber, omkring sunde og ordentlige fødevarer og godt madhåndværk. Og projekt Halkær Kro – Mad- og Kulturhus skal supplere og understøtte husets nuværende aktiviteter omkring musik, kultur og landdistriktsudvikling.

Det ”nye” mødested i Halkær

Madkulturhuset indeholder:

  • Åbne og aktiverende/involverende forsamlingshuslokaler for landsbyen og lokalsamfundet
  • Nytænkende og velfungerende fælleskøkken som kan bruges af både frivillige og professionelle
  • Produktions- og udviklingskøkken med støttefunktioner for fælleskøkken og landsbyfælled
  • Musik- og aktivitetssal til koncerter og bevægelse
Et hus der gør Halkær til et bedre og mere spændende sted at bo

Halkær Kro – Mad- og Kulturhus skal udvikle og præsentere bæredygtige ansvarlige løsninger i bred forstand;

  • Socialt som lokalt forsamlingshus og aktivitetsrum, bl.a. via fælles mad- og kulturoplevelser
  • miljømæssigt via råvarevalg, praktiske og teknologiske løsninger
  • kulturelt og folkeoplysende ved at skabe og præsentere mad, musik og kultur af høj kvalitet og ved folkeoplysende aktiviteter – dagskurser, foredrag, madhøjskole mv.
  • og ansvarlighed og bæredygtighed i organisering og økonomi

I 2025, efter 4 års drift er der arbejdspladser svarende til 4 årsværk i huset, og driften skal økonomisk hvile i sig selv i en kombination af frivilliges involvering og indtægtsgivende aktiviteter. Og Halkær er blevet et sted i landdistriktet, hvor det er spændende at bo, og som andre gerne vil besøge.

Skitseprojekt

Skitseprojektet der som pdf-fil ligger øverst i listen herunder, er produktet af det kæmpearbejde som bestyrelsen, lokale, frivillige omkring kroen, naboer, landsbyens borgere, Aalborg Kommune og mange flere har lagt gennem de sidste år. Konkret gav Aalborg Kommune i januar 2019 en bevilling til at arkitektfirmaet Kjaer & Richter, på baggrund af det store lokale forarbejde, har kunnet lave skitseprojektet. Der er tale om et skitseprojekt, og nu foreligger et større arbejde med at få finansieringen på plads. Der kan således godt blive tale om justeringer inden der forhåbentligt kan sættes en spade i jorden. I Halkær Kros bestyrelse synes vi at vi står med det rigtige projekt, og er glade og stolte over mappen og dens indhold. Derfor glæder vi os også til at komme videre – forhåbentlig til realiseringsfasen i april 2020.

Vi forventer at starte byggeriet i 1. kvartal 2023.

Hvem er vi

Halkær Kro er i dag en Selvejende Institution, der egentligt hedder Halkær Kro & kulturhus S/I. Den frivillige bestyrelse står for den overordnede økonomi, har ansvar for lønnet personale og for praktisk vedligehold og udvikling af huset og husets aktiviteter. Forskellige foreninger og grupper, som eksempelvis Musikforeningen, LOKAL-ressourcegruppen, Fælledudvalget, Danseforeningen med mange flere, står for de enkelte arrangementer.

Halkær Kro er baseret på frivillige kræfter, men har i dag en deltidsansat koordinator, lønnede kokke, en fleksjobber til at passe de sociale medier, en deltidslønnet bogholder samt en timelønnet rengøringshjælp. Koordinatoren er lønnet af midler fra Aalborg Kommune og har ansvaret for at udvikle og organisere aktiviteterne i huset samt udvikling af Halkær Kro til det fremtidige Halkær Kro, Mad- & Kulturhus.

Vedtægter Halkær Kro og Kulturhus

Vedtægter Halkær Brugs af 1929

Bestyrelsen

Forperson

Ellen Marie Drastrup

Næstforperson

Anders Hjarnø Jørgensen

Kasserer

Lars Peter Nitschke

Bestyrelsesmedlem

Preben Drastrup

BESTYRELSESMEDLEM

Rikke Bergmann Johansen

BESTYRELSESMEDLEM

Nicolai Lisborg

Bestyrelsesmedlem

Hardy Jensen

1. suppleant

Karen Hald Asp

2. suppleant

Jørn Otte

Musik booker

Jan Vinther Sørensen

Daglig Leder

Peter Søndergaard

Tel: +45 23 47 60 38
Hjemmeside Admin

Jakob Nordstrøm